Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Moraes Claude" kohta leiti 171 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Euroopa transporditehnoloogia strateegia Euroopa tulevase säästva liikuvuse huvides (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine (turu kuritarvitamine) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Toimiv energiaturg (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Energiatõhususe meetmete rakendamine ja mõju ühtekuuluvuspoliitika raames (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Aadria mere ja Joonia mere kalandusstrateegia (A7-0234/2013 - Guido Milana)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Interneti hasartmängud siseturul (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Ohud meediavabadusele ja kodanike jälgimine (Miranda kohtuasi) (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
USA NSA järelevalveprogrammid, järelevalveorganid eri liikmesriikides ja mõju ELi kodanike eraelule (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Kolmapäev, 3. juuli 2013
html 
Sadamariigi kontroll (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave