Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Moraes Claude" kohta leiti 171 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Elektrooniline maksukogumisteenus ja erakasutuses väikeautode teemaksukleebise süsteem (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
Rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuete sätestamine (uuesti sõnastatud) - Mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotlus (uuesti sõnastatud) - Sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamine - Rahvusvahelise kaitse andmine ja äravõtmine (uuesti sõnastatud) (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
Hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks - Sisepiiridel piirikontrolli ajutine taaskehtestamine (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
Myanmarile/Birmale antud üldiste tariifsete soodustuste taastamine (A7-0122/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Neljapäev, 23. mai 2013
html 
Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Neljapäev, 23. mai 2013
html 
Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Neljapäev, 23. mai 2013
html 
Süüria põgenike olukord naaberriikides (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Neljapäev, 23. mai 2013
html 
Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Neljapäev, 23. mai 2013
html 
Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Neljapäev, 23. mai 2013
html 
Maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksuparadiiside vastane võitlus (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Kolmapäev, 22. mai 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave