Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Moraes Claude" kohta leiti 171 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Iga-aastane maksuraport: kuidas kasutada ära ELi potentsiaali majanduskasvu edendamiseks (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Kolmapäev, 22. mai 2013
html 
Tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Kolmapäev, 22. mai 2013
html 
ELi ja Kanada vaheline tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö leping (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Kolmapäev, 22. mai 2013
html 
Euroopa Pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Kolmapäev, 22. mai 2013
html 
Eriülesannete andmine Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Kolmapäev, 22. mai 2013
html 
Pürotehnilised tooted (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Kolmapäev, 22. mai 2013
html 
Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamine (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Kolmapäev, 22. mai 2013
html 
ELi ja Sri Lanka vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Teisipäev, 21. mai 2013
html 
Tõhustatud koostöö Euroopa Liidu ja Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni vahel (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Teisipäev, 21. mai 2013
html 
Taastuvenergia Euroopa energia siseturul (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Teisipäev, 21. mai 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave