Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Moraes Claude" kohta leiti 171 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvaheline sissenõudmine (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Kolmapäev, 17. aprill 2013
html 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Teisipäev, 16. aprill 2013
html 
Vaalaliste juhuslik püük (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Teisipäev, 16. aprill 2013
html 
ELi-Mauritiuse kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Teisipäev, 16. aprill 2013
html 
AKV-ELi riikide majanduspartnerluslepingud: teatavate riikide väljajätmine kaubandussoodustustest (A7-0123/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Teisipäev, 16. aprill 2013
html 
Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Teisipäev, 16. aprill 2013
html 
Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem (A7-0060/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Teisipäev, 16. aprill 2013
html 
Krediidiasutused ning usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Teisipäev, 16. aprill 2013
html 
Skagerraki suhtes kohaldatavad tehnilised ja kontrollimeetmed (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Teisipäev, 16. aprill 2013
html 
Meeste ja naiste võrdne kohtlemine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Teisipäev, 16. aprill 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave