Puheenvuorot
171 osumaa haulle "7. vaalikausi, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskeva pitkän aikavälin suunnitelma - 1 (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tiistai 11. kesäkuu 2013
html 
Euroopan kuluttajapolitiikan uudet tavoitteet (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tiistai 11. kesäkuu 2013
html 
Oikeusapu rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tiistai 11. kesäkuu 2013
html 
Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tiistai 11. kesäkuu 2013
html 
Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet ja painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tiistai 11. kesäkuu 2013
html 
Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tiistai 11. kesäkuu 2013
html 
Turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskeva pitkän aikavälin suunnitelma - 2 (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tiistai 11. kesäkuu 2013
html 
Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tiistai 11. kesäkuu 2013
html 
Sosiaalinen asuntotuotanto Euroopan unionissa (A7-0155/2013 - Karima Delli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tiistai 11. kesäkuu 2013
html 
Naisten koulutuksellinen ja ammatillinen liikkuvuus (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tiistai 11. kesäkuu 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus