Puheenvuorot
171 osumaa haulle "7. vaalikausi, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tiistai 11. kesäkuu 2013
html 
Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevat vaatimukset (uudelleenlaadittu) - Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus (uudelleenlaadittu) - Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkien vertailua varten - Kansainvälisen suojelun myöntäminen tai poistaminen (uudelleenlaadittu) (keskustelu)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tiistai 11. kesäkuu 2013
html 
Arviointimekanismin perustaminen Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten - Rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille (keskustelu)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tiistai 11. kesäkuu 2013
html 
Yleisten tullietuuksien palauttaminen Myanmarille/Burmalle (A7-0122/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torstai 23. toukokuu 2013
html 
Kansainvälisillä sopimuksilla, joissa EU on osapuolena, sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisemista varten perustetuissa välimiesoikeuksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä korvausvastuu (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torstai 23. toukokuu 2013
html 
Lemmikkieläinten ei-kaupalliset kuljetukset (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torstai 23. toukokuu 2013
html 
Syyrialaispakolaisten tilanne naapurimaissa (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torstai 23. toukokuu 2013
html 
Siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torstai 23. toukokuu 2013
html 
Bangladeshin työolot sekä terveys- ja turvallisuusnormit äskettäisten tehdaspalojen ja rakennuksen romahtamisen jälkeen (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torstai 23. toukokuu 2013
html 
Veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunta (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Keskiviikko 22. toukokuu 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus