Puheenvuorot
171 osumaa haulle "7. vaalikausi, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälinen perintä (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Keskiviikko 17. huhtikuu 2013
html 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tiistai 16. huhtikuu 2013
html 
Kalastuksen tahattomat valassaaliit (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tiistai 16. huhtikuu 2013
html 
EU:n ja Mauritiuksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tiistai 16. huhtikuu 2013
html 
EU:n ja AKT-maiden talouskumppanuussopimukset: tiettyjen maiden poistaminen tullietuusjärjestelmän piiristä (A7-0123/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tiistai 16. huhtikuu 2013
html 
Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tiistai 16. huhtikuu 2013
html 
Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä (A7-0060/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tiistai 16. huhtikuu 2013
html 
Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tiistai 16. huhtikuu 2013
html 
Tekniset ja valvontatoimenpiteet Skagerrakissa (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tiistai 16. huhtikuu 2013
html 
Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tiistai 16. huhtikuu 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus