Diskusijos
Rezultatas (-ai) "171" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ekonomikos krizės poveikis lyčių lygybei ir moterų teisėms (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d.
html 
Lyčių stereotipų panaikinimas ES (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d.
html 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2013 m. metinė augimo apžvalga (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Ketvirtadienis, 2013 m. vasario 7 d.
html 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Ketvirtadienis, 2013 m. vasario 7 d.
html 
Bendrosios rinkos valdymas (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Ketvirtadienis, 2013 m. vasario 7 d.
html 
Įstatymo viršenybė ir laisvė Bulgarijoje (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)02-06
Trečiadienis, 2013 m. vasario 6 d.
html 
Specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Antradienis, 2013 m. vasario 5 d.
html 
Specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Antradienis, 2013 m. vasario 5 d.
html 
MVĮ galimybių gauti finansavimą gerinimas (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Antradienis, 2013 m. vasario 5 d.
html 
Airijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai programa (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)01-16
Trečiadienis, 2013 m. sausio 16 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas