Diskusijos
Rezultatas (-ai) "171" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Europos transporto technologijų strategijos, siekiant tvaraus Europos mobilumo ateityje, skatinimas (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Kredito sutartys dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimas rinka (piktnaudžiavimas rinka) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Postūmis energijos vidaus rinkai (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas ir poveikis vykdant sanglaudos politiką (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Žuvininkystės Adrijos ir Jonijos jūrose strategija (A7-0234/2013 - Guido Milana)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Internetiniai lošimai vidaus rinkoje (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Grėsmė žiniasklaidos laisvei ir piliečių sekimas (D. Mirandos atvejis) (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programa, sekimą vykdančios tarnybos įvairiose valstybėse narėse ir poveikis ES piliečių privatumui (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Trečiadienis, 2013 m. liepos 3 d.
html 
Uosto valstybės kontrolė (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas