Diskusijos
Rezultatas (-ai) "171" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametis planas (I) (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Nauja Europos vartotojų politikos darbotvarkė (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Teisinė pagalba nagrinėjant tarpvalstybinius civilinius ir komercinius ginčus (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Muitinės vykdomas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Kūdikiams bei mažiems vaikams skirti ir specialios medicininės paskirties maisto produktai (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Būtiniausi sveikatos ir saugos reikalavimai, susiję su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametis planas (II) (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Socialinis būstas Europos Sąjungoje (A7-0155/2013 - Karima Delli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Moterų judumas švietimo tikslais ir profesinis judumas (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas