Diskusijos
Rezultatas (-ai) "171" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Elektroninės rinkliavos paslaugos ir lengvųjų asmeninių transporto priemonių vinječių sistema (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Normų dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo nustatymas (nauja redakcija) - Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai - EURODAC sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimas - Tarptautinės apsaugos suteikimas ir panaikinimas (nauja redakcija) (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Vertinimo mechanizmo, skirto tikrinti, kaip taikomas Šengeno acquis, sukūrimas - Laikinai atnaujinama vidaus sienų kontrolė (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
Galimybės Mianmaro Sąjungai naudotis bendrosiomis tarifo privilegijomis atnaujinimas (A7-0122/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Ketvirtadienis, 2013 m. gegužės 23 d.
html 
Finansinės atsakomybės, susijusios su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra ES, paskirstymo tvarkos nustatymas (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Ketvirtadienis, 2013 m. gegužės 23 d.
html 
Nekomercinis gyvūnų augintinių judėjimas (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Ketvirtadienis, 2013 m. gegužės 23 d.
html 
Sirijos pabėgėlių padėtis kaimyninėse šalyse (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Ketvirtadienis, 2013 m. gegužės 23 d.
html 
Pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimas (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Ketvirtadienis, 2013 m. gegužės 23 d.
html 
Darbo sąlygos ir sveikatos ir saugos standartai Bangladeše po to, kai pastaruoju metu įvyko gaisrai gamyklose ir sugriuvo pastatas (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Ketvirtadienis, 2013 m. gegužės 23 d.
html 
Kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Trečiadienis, 2013 m. gegužės 22 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas