Diskusijos
Rezultatas (-ai) "171" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tarptautinis vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimas (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trečiadienis, 2013 m. balandžio 17 d.
html 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
Atsitiktinis banginių šeimos gyvūnų sugavimas (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
ES ir Mauricijaus žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
ES ir AKR šalių ekonominės partnerystės susitarimai. Tam tikrų šalių išbraukimas iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo (A7-0123/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminai (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema (A7-0060/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
Kredito įstaigos ir rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
Techninės ir kontrolės priemonės Skagerako sąsiauryje (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
Vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principas dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas