Debates
Meklēšanas rezultāti: 171 ar "7. parlamentārais sasaukums, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ekonomiskās krīzes ietekme uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Otrdien, 2013. gada 12. marts
html 
Dzimumu stereotipu izskaušana Eiropas Savienībā (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Otrdien, 2013. gada 12. marts
html 
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2013. gada izaugsmes pētījums (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Ceturtdien, 2013. gada 7. februāris
html 
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2013. gada izaugsmes pētījumā izklāstītie nodarbinātības un sociālie aspekti (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Ceturtdien, 2013. gada 7. februāris
html 
Vienotā tirgus pārvaldība (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Ceturtdien, 2013. gada 7. februāris
html 
Tiesiskums un brīvība Bulgārijā (debates)
P7_CRE-REV(2013)02-06
Trešdien, 2013. gada 6. februāris
html 
Egejas jūras nelielajām salām labvēlīgi pasākumi lauksaimniecības jomā (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Otrdien, 2013. gada 5. februāris
html 
Īpaši pasākumi lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Otrdien, 2013. gada 5. februāris
html 
Finansējuma pieejamības uzlabošana maziem un vidējiem uzņēmumiem (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Otrdien, 2013. gada 5. februāris
html 
Īrijas prezidentūras programma (debates)
P7_CRE-REV(2013)01-16
Trešdien, 2013. gada 16. janvāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums