Debates
Meklēšanas rezultāti: 171 ar "7. parlamentārais sasaukums, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Gada pārskats nodokļu jomā: kā atraisīt ES ekonomiskās izaugsmes potenciālu (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Trešdien, 2013. gada 22. maijs
html 
Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Trešdien, 2013. gada 22. maijs
html 
ES un Kanādas nolīgums par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Trešdien, 2013. gada 22. maijs
html 
Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Trešdien, 2013. gada 22. maijs
html 
Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Trešdien, 2013. gada 22. maijs
html 
Pirotehniskie izstrādājumi (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Trešdien, 2013. gada 22. maijs
html 
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošana (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Trešdien, 2013. gada 22. maijs
html 
ES un Šrilankas nolīgums par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Otrdien, 2013. gada 21. maijs
html 
Pastiprināta sadarbība starp Eiropas Savienību un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Otrdien, 2013. gada 21. maijs
html 
Atjaunojamie energoresursi Eiropas iekšējā enerģijas tirgū (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Otrdien, 2013. gada 21. maijs
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums