Debates
Meklēšanas rezultāti: 171 ar "7. parlamentārais sasaukums, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņa (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trešdien, 2013. gada 17. aprīlis
html 
Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Otrdien, 2013. gada 16. aprīlis
html 
Vaļveidīgo nejauša nozveja (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Otrdien, 2013. gada 16. aprīlis
html 
Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts ES un Maurīcijas Republikas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Otrdien, 2013. gada 16. aprīlis
html 
ES un ĀKK valstu ekonomisko partnerattiecību nolīgumi — tirdzniecības preferenču nepiešķiršana vairākām valstīm (A7-0123/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Otrdien, 2013. gada 16. aprīlis
html 
Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Otrdien, 2013. gada 16. aprīlis
html 
Sistēma siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (A7-0060/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Otrdien, 2013. gada 16. aprīlis
html 
Kredītiestādes un konsultatīvā uzraudzība (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Otrdien, 2013. gada 16. aprīlis
html 
Tehniskie un kontroles pasākumi Skagerakā (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Otrdien, 2013. gada 16. aprīlis
html 
Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Otrdien, 2013. gada 16. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums