Dibattiti
171 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat-8 ta' April rigward iż-żamma ta' data (C 293/12 u C 594/12) (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)04-16
L-Erbgħa, 16 t'April 2014
html 
L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi - Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
It-Tlieta, 11 ta' Marzu 2014
html 
Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali - L-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ prevenzjonita’ reati kriminali (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
It-Tlieta, 11 ta' Marzu 2014
html 
Il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
It-Tlieta, 11 ta' Marzu 2014
html 
Il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE (dibattitu) (2)
P7_CRE-REV(2014)03-11
It-Tlieta, 11 ta' Marzu 2014
html 
Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2012) (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)02-26
L-Erbgħa, 26 ta' Frar 2014
html 
Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew - Mandat ta' Arrest Ewropew (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)02-26
L-Erbgħa, 26 ta' Frar 2014
html 
Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew - Mandat ta' Arrest Ewropew (dibattitu) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-26
L-Erbgħa, 26 ta' Frar 2014
html 
Il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)02-24
It-Tnejn, 24 ta' Frar 2014
html 
Il-kundizzjonijiet għad-dħul u r-residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg staġonali (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)02-05
L-Erbgħa, 5 ta' Frar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali