Dibattiti
171 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ll-Irkupru Internazzjonali tal-Manteniment għat-Tfal u Forom Oħrajn ta' Manteniment tal-Familja (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)04-17
L-Erbgħa, 17 t'April 2013
html 
L–Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)04-16
It-Tlieta, 16 t'April 2013
html 
Il-qabdiet inċidentali ta' ċetaċji (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)04-16
It-Tlieta, 16 t'April 2013
html 
L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Mawrizju (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)04-16
It-Tlieta, 16 t'April 2013
html 
Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika UE/Pajjiżi AKP: l-esklużjoni ta' ċerti pajjiżi mill-preferenzi kummerċjali (A7-0123/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)04-16
It-Tlieta, 16 t'April 2013
html 
L-għażla taż-żmien tal-irkant tal-kwoti tal-gassijiet serra (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
It-Tlieta, 16 t'April 2013
html 
Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra (A7-0060/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)04-16
It-Tlieta, 16 t'April 2013
html 
L-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
P7_CRE-REV(2013)04-16
It-Tlieta, 16 t'April 2013
html 
Miżuri tekniċi u ta' kontroll fi Skagerrak (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)04-16
It-Tlieta, 16 t'April 2013
html 
It-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2013)04-16
It-Tlieta, 16 t'April 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali