Dibattiti
171 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
It-titjib tal-iżvilupp permezz tal-kummerċ (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
P7_CRE-REV(2013)04-16
It-Tlieta, 16 t'April 2013
html 
Kummerċ u tkabbir ibbażat fuq l-investiment għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
P7_CRE-REV(2013)04-16
It-Tlieta, 16 t'April 2013
html 
Emenda tal-Ftehim KE-Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)04-16
It-Tlieta, 16 t'April 2013
html 
Emenda tal-Ftehim KE-Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi (dibattitu) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-16
It-Tlieta, 16 t'April 2013
html 
Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta' Fuq (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2013
html 
Il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur b'enerġija (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2013
html 
It-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u r-reati ta' mibegħda (dibattitu)
P7_CRE-REV(2013)03-12
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2013
html 
It-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u r-reati ta' mibegħda (dibattitu) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-12
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2013
html 
Ir-regoli tal-kontabilità u l-pjanijiet ta' azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)03-12
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2013
html 
Mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2013)03-12
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali