Debatten
171 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Elektronische tolheffingsdienst en een vignetregeling voor lichte particuliere voertuigen (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Vaststelling van normen voor de opvang van aanvragers van internationale bescherming (herschikking) - Verzoek om internationale bescherming, in een van de lidstaten ingediend door een onderdaan van een derde land of een statenloze (herschikking) - Instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken - Toekenning en intrekking van internationale bescherming (herschikking) (debat)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Evaluatiemechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis - Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen (debat)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Hernieuwde toekenning aan Myanmar/Birma van de voordelen van algemene tariefpreferenties (A7-0122/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Donderdag 23 mei 2013
html 
Financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Donderdag 23 mei 2013
html 
Niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Donderdag 23 mei 2013
html 
De situatie van Syrische vluchtelingen in buurlanden (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Donderdag 23 mei 2013
html 
Teruggvordering van activa door landen van de Arabische Lente die in een overgangsfase verkeren (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Donderdag 23 mei 2013
html 
Arbeidsomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsnormen na de recente fabrieksbranden en de instorting van een gebouw in Bangladesh (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Donderdag 23 mei 2013
html 
Strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Woensdag 22 mei 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling