Debatten
171 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Woensdag 22 mei 2013
html 
Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Woensdag 22 mei 2013
html 
Overeenkomst EU-Canada betreffende samenwerking in douanezaken met betrekking tot de veiligheid van de toeleveringsketen (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Woensdag 22 mei 2013
html 
De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Woensdag 22 mei 2013
html 
Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Woensdag 22 mei 2013
html 
Pyrotechnische artikelen (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Woensdag 22 mei 2013
html 
Toepassing van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Woensdag 22 mei 2013
html 
Overeenkomst EU-Sri Lanka inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Dinsdag 21 mei 2013
html 
Versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Dinsdag 21 mei 2013
html 
Hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Dinsdag 21 mei 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling