Debatten
171 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Woensdag 17 april 2013
html 
Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
Incidentele vangsten van walvisachtigen (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
Vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritius (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
Economische partnerschapsovereenkomsten EU/ACS-landen: het uitsluiten van bepaalde landen van handelspreferenties (A7-0123/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (A7-0060/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
Kredietinstellingen en bedrijfseconomisch toezicht (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
Technische maatregelen en controlemaatregelen voor het Skagerrak (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling