Debatten
171 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bevordering van ontwikkeling via handel (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
Door handel en investeringen gestimuleerde groei voor ontwikkelingslanden (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
Wijziging van de Overeenkomst tussen de EG en Oekraïne inzake de versoepeling van de afgifte van visa (debat)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
Wijziging van de Overeenkomst tussen de EG en Oekraïne inzake de versoepeling van de afgifte van visa (debat) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Dinsdag 16 april 2013
html 
De situatie van vrouwen in Noord-Afrika (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Donderdag 14 maart 2013
html 
Stappenplan Energie 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Donderdag 14 maart 2013
html 
Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (debat)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Dinsdag 12 maart 2013
html 
Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (debat) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Dinsdag 12 maart 2013
html 
Boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Dinsdag 12 maart 2013
html 
Bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie over klimaatverandering (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Dinsdag 12 maart 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling