Debaty
Znaleziono 171 wynik(-i) dla "7 kadencja, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów - 1 (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
Nowa strategia na rzecz europejskiej polityki ochrony konsumentów (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
Pomoc prawna w rozstrzyganiu transgranicznych sporów cywilnych i handlowych (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
Egzekwowanie przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
Minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów - 2 (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
Mieszkalnictwo socjalne w Unii Europejskiej (A7-0155/2013 - Karima Delli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
Mobilność związana z kształceniem i pracą zawodową kobiet w UE (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna