Debaty
Znaleziono 171 wynik(-i) dla "7 kadencja, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strategia wdrożenia europejskiej usługi opłaty elektronicznej i system winiet dla lekkich pojazdów prywatnych (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
Ustanowienie norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (przekształcenie) - Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) - Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców - Udzielanie i cofanie statusu ochrony międzynarodowej (przekształcenie) (debata)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
Mechanizm oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen - Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych (debata)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Wtorek, 11 czerwca 2013 r.
html 
Przywrócenie dostępu Mjanmy/Birmy do ogólnych preferencji taryfowych (A7-0122/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Czwartek, 23 maja 2013 r.
html 
Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Czwartek, 23 maja 2013 r.
html 
Przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Czwartek, 23 maja 2013 r.
html 
Sytuacja syryjskich uchodźców w krajach sąsiadujących (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Czwartek, 23 maja 2013 r.
html 
Odzyskiwanie mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Czwartek, 23 maja 2013 r.
html 
Warunki pracy i normy bezpieczeństwa i zdrowia w związku z niedawnymi pożarami i zawaleniem się budynków fabrycznych w Bangladeszu (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Czwartek, 23 maja 2013 r.
html 
Walka z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Środa, 22 maja 2013 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna