Debaty
Znaleziono 171 wynik(-i) dla "7 kadencja, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sprawozdanie roczne dotyczące podatków – jak uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego UE (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Środa, 22 maja 2013 r.
html 
Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Środa, 22 maja 2013 r.
html 
Umowa między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Środa, 22 maja 2013 r.
html 
Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Środa, 22 maja 2013 r.
html 
Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Środa, 22 maja 2013 r.
html 
Wyroby pirotechniczne (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Środa, 22 maja 2013 r.
html 
Stosowanie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Środa, 22 maja 2013 r.
html 
Umowa UE-Sri Lanka w sprawie pewnych aspektów usług lotniczych (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Wtorek, 21 maja 2013 r.
html 
Ściślejsza współpraca między Unią Europejską a Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Wtorek, 21 maja 2013 r.
html 
Energia odnawialna na europejskim wewnętrznym rynku energii (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Wtorek, 21 maja 2013 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna