Debaty
Znaleziono 171 wynik(-i) dla "7 kadencja, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realizacja programu sztokholmskiego a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (debata)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Wtorek, 21 maja 2013 r.
html 
Impas w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (debata)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Wtorek, 21 maja 2013 r.
html 
Dobrowolny stały unijny program relokacji (debata)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Poniedziałek, 20 maja 2013 r.
html 
Zmiana Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (głosowanie)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Czwartek, 18 kwietnia 2013 r.
html 
Europejska statystyka w dziedzinie demografii (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Czwartek, 18 kwietnia 2013 r.
html 
Absolutorium za rok budżetowy 2011: sekcja 3 - Komisja (A7-0116/2013 - Jens Geier)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Środa, 17 kwietnia 2013 r.
html 
Absolutorium za rok budżetowy 2011: budżet ogólny UE, Parlament Europejski (A7-0063/2013 - Eva Ortiz Vilella)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Środa, 17 kwietnia 2013 r.
html 
Instrument pomocy finansowej dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro (A7-0129/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Środa, 17 kwietnia 2013 r.
html 
Roczne sprawozdanie Europejskiego Banku Centralnego za rok 2011 (A7-0031/2013 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Środa, 17 kwietnia 2013 r.
html 
Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (A7-0058/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Środa, 17 kwietnia 2013 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna