Debaty
Znaleziono 171 wynik(-i) dla "7 kadencja, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Międzynarodowe dochodzenie alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Środa, 17 kwietnia 2013 r.
html 
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
Przypadkowe odłowy waleni (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
Umowy o partnerstwie gospodarczym zawarte między UE a krajami AKP: usunięcie niektórych państw z systemu preferencji handlowych (A7-0123/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (A7-0060/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
Instytucje kredytowe i nadzór ostrożnościowy (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
Środki techniczne i kontrolne w cieśninie Skagerrak (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna