Debaty
Znaleziono 171 wynik(-i) dla "7 kadencja, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dalszy rozwój poprzez wymianę handlową (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
Zmiana Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz (debata)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
Zmiana Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz (debata) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.
html 
Sytuacja kobiet w Afryce Północnej (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Czwartek, 14 marca 2013 r.
html 
Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Czwartek, 14 marca 2013 r.
html 
Zaostrzenie walki z rasizmem i ksenofobią (debata)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Wtorek, 12 marca 2013 r.
html 
Zaostrzenie walki z rasizmem i ksenofobią (debata) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Wtorek, 12 marca 2013 r.
html 
Zasady rozliczania i plany działania dotyczące emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Wtorek, 12 marca 2013 r.
html 
Mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz inne informacje istotne dla zmiany klimatu (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Wtorek, 12 marca 2013 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna