Rozpravy
Výsledky: 171 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Budúcnosť dohody o bezpečnom uchovávaní údajov so zreteľom na kauzu NSA (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Akčný plán elektronická justícia na roky 2014 – 2018 (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Utorok, 22. októbra 2013
html 
Situácia rómskeho obyvateľstva (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Streda, 9. októbra 2013
html 
Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným dôrazom na tragické udalosti pri ostrove Lampedusa (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Streda, 9. októbra 2013
html 
Pozastavenie dohody SWIFT v dôsledku sledovania zo strany NSA (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Streda, 9. októbra 2013
html 
Európsky orgán pre bankovníctvo a prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)09-12
Štvrtok, 12. septembra 2013
html 
Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
P7_CRE-REV(2013)09-11
Streda, 11. septembra 2013
html 
Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
P7_CRE-REV(2013)09-11
Streda, 11. septembra 2013
html 
Majetkové režimy manželov (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Utorok, 10. septembra 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie