Rozpravy
Výsledky: 171 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Európska stratégia pre dopravné technológie v záujme budúcej udržateľnej mobility Európy (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Utorok, 10. septembra 2013
html 
Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Utorok, 10. septembra 2013
html 
Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Utorok, 10. septembra 2013
html 
Zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s energiou (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Utorok, 10. septembra 2013
html 
Vykonávanie a vplyv opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Utorok, 10. septembra 2013
html 
Stratégia pre odvetvie rybárstva v Jadranskom a Iónskom mori (A7-0234/2013 - Guido Milana)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Utorok, 10. septembra 2013
html 
Online hazardné hry na vnútornom trhu (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Utorok, 10. septembra 2013
html 
Ohrozenie slobody médií a sledovanie občanov (prípad Miranda) (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Utorok, 10. septembra 2013
html 
Sledovacie programy agentúry NSA v USA, orgány dohľadu v jednotlivých členských štátoch a vplyv na súkromie občanov EÚ (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Streda, 3. júla 2013
html 
Štátna prístavná kontrola (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Utorok, 2. júla 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie