Rozpravy
Výsledky: 171 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Stratégia vo veci služby elektronického výberu mýta a systému diaľničných známok pre ľahké osobné vozidlá (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Utorok, 11. júna 2013
html 
Stanovenie noriem pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) - Žiadosť o medzinárodnú ochranu podanú štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) - Zriadenie systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov - Priznávanie a odnímanie medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Utorok, 11. júna 2013
html 
Hodnotiaci mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis - Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolností (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Utorok, 11. júna 2013
html 
Opätovné zavedenie prístupu Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám (A7-0122/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Štvrtok, 23. mája 2013
html 
Finančná zodpovednosť spojená so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Štvrtok, 23. mája 2013
html 
Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Štvrtok, 23. mája 2013
html 
Situácia sýrskych utečencov v susedných krajinách (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Štvrtok, 23. mája 2013
html 
Vymáhanie majetku pre krajiny arabskej jari, ktoré prechádzajú transformáciou (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Štvrtok, 23. mája 2013
html 
Pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy po nedávnych požiaroch tovární a zrútení budov v Bangladéši (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Štvrtok, 23. mája 2013
html 
Boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Streda, 22. mája 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie