Rozpravy
Výsledky: 171 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Výročná správa o daniach: ako uvoľniť potenciál EÚ pre hospodársky rast (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Streda, 22. mája 2013
html 
Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Streda, 22. mája 2013
html 
Dohoda medzi EÚ a Kanadou o spolupráci v colnej oblasti, pokiaľ ide o záležitosti spojené so zaistením bezpečnosti dodávateľského reťazca (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Streda, 22. mája 2013
html 
Európsky orgán pre bankovníctvo a prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Streda, 22. mája 2013
html 
Osobitné úlohy pre Európsku centrálnu banku, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Streda, 22. mája 2013
html 
Pyrotechnické výrobky (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Streda, 22. mája 2013
html 
Uplatňovanie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Streda, 22. mája 2013
html 
Dohoda medzi EÚ a Srí Lankou o určitých aspektoch leteckých služieb (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Utorok, 21. mája 2013
html 
Posilnená spolupráca medzi Európskou úniou a Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Utorok, 21. mája 2013
html 
Energia z obnoviteľných zdrojov na európskom trhu s energiou (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Utorok, 21. mája 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie