Rozpravy
Výsledky: 171 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Implementácia Štokholmského programu a priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Utorok, 21. mája 2013
html 
Zablokovanie revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Utorok, 21. mája 2013
html 
Program Únie týkajúci sa dobrovoľného trvalého presídlenia (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Pondelok, 20. mája 2013
html 
Zmena a doplnenie Dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Ukrajinou (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (hlasovanie)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Štvrtok, 18. apríla 2013
html 
Európska demografická štatistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Štvrtok, 18. apríla 2013
html 
Absolutórium za rok 2011: oddiel III, Komisia (A7-0116/2013 - Jens Geier)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Streda, 17. apríla 2013
html 
Absolutórium za rok 2011: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament (A7-0063/2013 - Eva Ortiz Vilella)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Streda, 17. apríla 2013
html 
Finančná pomoc členským štátom, ktorých menou nie je euro (A7-0129/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Streda, 17. apríla 2013
html 
Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2011 (A7-0031/2013 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Streda, 17. apríla 2013
html 
Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi (A7-0058/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Streda, 17. apríla 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie