Rozpravy
Výsledky: 171 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Medzinárodné vymáhanie výživného na deti a iných členov rodiny (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Streda, 17. apríla 2013
html 
Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Náhodné úlovky veľrybovitých cicavcov (veľrýb) (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a krajinami AKT: vylúčenie niektorých krajín z obchodných preferencií (A7-0123/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (A7-0060/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Úverové inštitúcie a prudenciálny dohľad (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Technické a kontrolné opatrenia v Skagerraku (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie