Rozpravy
Výsledky: 171 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Podpora rozvoja prostredníctvom obchodu (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Obchod a investície – hnacie sily rastu rozvojových krajín (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Zmena a doplnenie Dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Ukrajinou (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Zmena a doplnenie Dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Ukrajinou (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Situácia žien v severnej Afrike (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Štvrtok, 14. marca 2013
html 
Plán postupu v energetike do roku 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Štvrtok, 14. marca 2013
html 
Posilnenie boja proti rasizmu, xenofóbii a trestným činom z nenávisti (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Utorok, 12. marca 2013
html 
Posilnenie boja proti rasizmu, xenofóbii a trestným činom z nenávisti (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Utorok, 12. marca 2013
html 
Pravidlá započítavania a akčné plány pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Utorok, 12. marca 2013
html 
Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Utorok, 12. marca 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie