Razprave
Rezultati: 171 za besede: "7. mandat, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dolgoročni načrt za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže -1 (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Nova agenda za evropsko potrošniško politiko (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Pravna pomoč v čezmejnih civilnih in gospodarskih sporih (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, in živila za posebne zdravstvene namene (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Zdravstvene in varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Dolgoročni načrt za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže - 2 (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Organizirani kriminal, korupcija in pranje denarja (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Socialna stanovanja v Evropski uniji (A7-0155/2013 - Karima Delli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Mobilnost žensk na področju izobraževanja in zaposlovanja (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo