Razprave
Rezultati: 171 za besede: "7. mandat, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Elektronsko cestninjenje in sistem vinjet za lahka osebna vozila (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Standardi za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) - Prošnja za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovljena različica) - Vzpostavitev sistema „EURODAC“ za primerjavo prstnih odtisov - Priznanje in odvzem statusa mednarodne zaščite (prenovitev) (razprava)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Ocenjevalni mehanizem za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda - Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah (razprava)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Torek, 11. junij 2013
html 
Obnovitev dostopa Mjanmara/Burme do splošnih tarifnih preferencialov (A7-0122/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Četrtek, 23. maj 2013
html 
Finančne odgovornosti, povezane s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Četrtek, 23. maj 2013
html 
Netrgovski premiki hišnih živali (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Četrtek, 23. maj 2013
html 
Razmere sirskih beguncev v sosednjih državah (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Četrtek, 23. maj 2013
html 
Vračanje premoženja državam arabske pomladi v tranziciji (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Četrtek, 23. maj 2013
html 
Delovni pogoji ter zdravstveni in varnostni standardi po nedavnih požarih v tovarnah in po zrušitvi stavbe v Bangladešu (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Četrtek, 23. maj 2013
html 
Boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Sreda, 22. maj 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo