Razprave
Rezultati: 171 za besede: "7. mandat, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pospeševanje razvoja s trgovino (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Torek, 16. april 2013
html 
Trgovina in naložbe kot gonili rasti za države v razvoju (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Torek, 16. april 2013
html 
Sprememba Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov (razprava)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Torek, 16. april 2013
html 
Sprememba Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov (razprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Torek, 16. april 2013
html 
Položaj žensk v Severni Afriki (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Četrtek, 14. marec 2013
html 
Energetski načrt za leto 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Četrtek, 14. marec 2013
html 
Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (razprava)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Torek, 12. marec 2013
html 
Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (razprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Torek, 12. marec 2013
html 
Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, ter akcijski načrti o takšnih emisijah in odvzemih (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Torek, 12. marec 2013
html 
Mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Torek, 12. marec 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo