Debatter
171 träff(ar) för "7:e valperioden, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (debatt)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Framtiden för avtalet om uppgiftsskydd (Safe Harbour Agreement) mot bakgrund av NSA-affären (debatt)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Handlingsplanen för e-juridik 2014–2018 (debatt)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Tisdagen den 22 oktober 2013
html 
Situationen för romer (debatt)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Onsdagen den 9 oktober 2013
html 
Migrationsströmmar i Medelhavsområdet, med särskild fokus på de tragiska händelserna utanför Lampedusa (debatt)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Onsdagen den 9 oktober 2013
html 
Suspendering av Swift-avtalet till följd av NSA:s övervakning (debatt)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Onsdagen den 9 oktober 2013
html 
Europeiska bankmyndigheten och tillsynen över kreditinstitut (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)09-12
Torsdagen den 12 september 2013
html 
Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
P7_CRE-REV(2013)09-11
Onsdagen den 11 september 2013
html 
Genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
P7_CRE-REV(2013)09-11
Onsdagen den 11 september 2013
html 
Makars förmögenhetsförhållanden (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Tisdagen den 10 september 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande