Debatter
171 träff(ar) för "7:e valperioden, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tisdagen den 12 mars 2013
html 
Avskaffande av könsstereotyper i EU (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tisdagen den 12 mars 2013
html 
Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Torsdagen den 7 februari 2013
html 
Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Torsdagen den 7 februari 2013
html 
Styrning av den inre marknaden (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Torsdagen den 7 februari 2013
html 
Rättsstatsprincipen och frihet i Bulgarien (debatt)
P7_CRE-REV(2013)02-06
Onsdagen den 6 februari 2013
html 
Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Tisdagen den 5 februari 2013
html 
Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Tisdagen den 5 februari 2013
html 
Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Tisdagen den 5 februari 2013
html 
Det irländska ordförandeskapsprogrammet (debatt)
P7_CRE-REV(2013)01-16
Onsdagen den 16 januari 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande