Debatter
171 träff(ar) för "7:e valperioden, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Danska ordförandeskapets program (fortsättning på debatten)
P7_CRE-REV(2012)01-18
Onsdagen den 18 januari 2012
html 
Danska ordförandeskapets program (fortsättning på debatten) (2)
P7_CRE-REV(2012)01-18
Onsdagen den 18 januari 2012
html 
Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (debatt)
P7_CRE-REV(2011)10-26
Onsdagen den 26 oktober 2011
html 
Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengen (debatt)
P7_CRE-REV(2011)10-12
Onsdagen den 12 oktober 2011
html 
Säkerhetsskannrar (debatt)
P7_CRE-REV(2011)09-29
Torsdagen den 29 september 2011
html 
EU:s stöd till flyktingar i Tunisien (debatt)
P7_CRE-REV(2011)09-28
Onsdagen den 28 september 2011
html 
Åtgärder för att minska klyftan mellan korruptionslagstiftningen och verkligheten (debatt)
P7_CRE-REV(2011)09-14
Onsdagen den 14 september 2011
html 
Ändringar av Schengenavtalet (debatt)
P7_CRE-REV(2011)07-06
Onsdagen den 6 juli 2011
html 
Läget i förhandlingarna med Förenta staterna, Australien och Kanada om avtal om passageraruppgifter (debatt)
P7_CRE-REV(2011)07-04
Måndagen den 4 juli 2011
html 
Den europeiska arresteringsordern (debatt)
P7_CRE(2011)06-08
Onsdagen den 8 juni 2011
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande