Debatter
171 träff(ar) för "7:e valperioden, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Den europeiska arresteringsordern (debatt)
P7_CRE(2011)06-08
Onsdagen den 8 juni 2011
html 
Sri Lanka: uppföljning av FN-rapporten (debatt)
P7_CRE(2011)05-12
Torsdagen den 12 maj 2011
html 
Sri Lanka: uppföljning av FN-rapporten (B7-0324/2011)
P7_CRE(2011)05-12
Torsdagen den 12 maj 2011
html 
Migrationsströmmar och asyl och deras inverkan på Schengen (debatt)
P7_CRE(2011)05-10
Tisdagen den 10 maj 2011
html 
Beviljande eller återkallande av internationellt skydd (debatt)
P7_CRE(2011)04-04
Måndagen den 4 april 2011
html 
EU:s reaktion på migrationsströmmarna i Nordafrika och södra Medelhavsområdet, särskilt Lampedusa – Migrationsströmmar till följd av instabilitet: Omfattning och roll för EU:s utrikespolitik (debatt)
P7_CRE(2011)04-04
Måndagen den 4 april 2011
html 
Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (debatt)
P7_CRE(2011)03-23
Onsdagen den 23 mars 2011
html 
Förenta staternas stämningsansökningar och EU:s bestämmelser om uppgiftsskydd (debatt)
P7_CRE(2011)03-23
Onsdagen den 23 mars 2011
html 
Frågestund (frågor till kommissionen)
P7_CRE(2011)03-08
Tisdagen den 8 mars 2011
html 
Medielagen i Ungern (debatt)
P7_CRE(2011)02-16
Onsdagen den 16 februari 2011
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande