Debatter
171 träff(ar) för "7:e valperioden, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
En europeisk transportteknikstrategi för Europas framtida hållbara rörlighet (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Tisdagen den 10 september 2013
html 
Bostadslåneavtal (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Tisdagen den 10 september 2013
html 
Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Tisdagen den 10 september 2013
html 
För en välfungerande inre marknad för energi (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Tisdagen den 10 september 2013
html 
Genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Tisdagen den 10 september 2013
html 
En strategi för fiske i Adriatiska havet och Joniska havet (A7-0234/2013 - Guido Milana)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Tisdagen den 10 september 2013
html 
Onlinespel på den inre marknaden (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Tisdagen den 10 september 2013
html 
Hot mot mediefriheten och övervakning av medborgare (fallet Miranda) (debatt)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Tisdagen den 10 september 2013
html 
Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenser för EU-medborgares integritet (debatt)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Onsdagen den 3 juli 2013
html 
Hamnstatskontroll (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Tisdagen den 2 juli 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande