Debatter
171 träff(ar) för "7:e valperioden, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Registreringsbevis för fordon (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Tisdagen den 2 juli 2013
html 
Situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern (debatt)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Tisdagen den 2 juli 2013
html 
Situationen i Bulgarien (debatt)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Tisdagen den 2 juli 2013
html 
Situationen i Bulgarien (debatt) (2)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Tisdagen den 2 juli 2013
html 
Främjande och skydd av religions- och trosfrihet (A7-0203/2013 - Laima Liucija Andrikienė)
P7_CRE-REV(2013)06-13
Torsdagen den 13 juni 2013
html 
Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Onsdagen den 12 juni 2013
html 
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Onsdagen den 12 juni 2013
html 
Årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Onsdagen den 12 juni 2013
html 
Årsrapport om konkurrenspolitiken (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Onsdagen den 12 juni 2013
html 
USA:s internetövervakning av EU-medborgare (NSA:s PRISM-program) (debatt)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande