Debatter
171 träff(ar) för "7:e valperioden, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Elektroniska vägtullar och vinjettsystem för lätta privatfordon i Europa (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
Fastställande av normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) - Ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) - Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck - Beviljande eller återkallande av internationellt skydd (omarbetning) (debatt)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
Utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket - Gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna (debatt)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
Återinförande av allmänna tullförmåner för Myanmar/Burma (A7-0122/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torsdagen den 23 maj 2013
html 
Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torsdagen den 23 maj 2013
html 
Förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torsdagen den 23 maj 2013
html 
Situationen för de syriska flyktingarna i grannländerna (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torsdagen den 23 maj 2013
html 
Återföring av tillgångar till länder som upplevt den arabiska våren och som nu befinner sig i ett övergångsskede (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torsdagen den 23 maj 2013
html 
Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torsdagen den 23 maj 2013
html 
Kampen mot skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteparadis (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdagen den 22 maj 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande