Debatter
171 träff(ar) för "7:e valperioden, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Det årliga skattebetänkandet: hur EU:s potential för ekonomisk tillväxt kan frigöras (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdagen den 22 maj 2013
html 
Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdagen den 22 maj 2013
html 
Avtal EU–Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdagen den 22 maj 2013
html 
Europeiska bankmyndigheten och tillsynen över kreditinstitut (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdagen den 22 maj 2013
html 
Europeiska centralbankens särskilda uppgifter i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdagen den 22 maj 2013
html 
Pyrotekniska artiklar (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdagen den 22 maj 2013
html 
Genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdagen den 22 maj 2013
html 
Avtal mellan EU och Sri Lanka om vissa luftfartsaspekter (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Tisdagen den 21 maj 2013
html 
Ökat samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Tisdagen den 21 maj 2013
html 
Förnybar energi på den europeiska inre marknaden för energi (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Tisdagen den 21 maj 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande