Debatter
171 träff(ar) för "7:e valperioden, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Genomförandet av Stockholmsprogrammet och området för frihet, säkerhet och rättvisa (debatt)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Tisdagen den 21 maj 2013
html 
Dödläge i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001 (debatt)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Tisdagen den 21 maj 2013
html 
Frivilligt permanent EU-system för omplacering (debatt)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Måndagen den 20 maj 2013
html 
Ändring av avtalet mellan EG och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (omröstning)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Torsdagen den 18 april 2013
html 
Europeisk befolkningsstatistik (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Torsdagen den 18 april 2013
html 
Ansvarsfrihet 2011: Avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (A7-0116/2013 - Jens Geier)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Onsdagen den 17 april 2013
html 
Ansvarsfrihet 2011: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (A7-0063/2013 - Eva Ortiz Vilella)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Onsdagen den 17 april 2013
html 
System för ekonomiskt stöd till de medlemsstater som inte har infört euron som valuta (A7-0129/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Onsdagen den 17 april 2013
html 
Europeiska centralbankens årsrapport för 2011 (A7-0031/2013 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Onsdagen den 17 april 2013
html 
Gemensamt system för mervärdesskatt, vad beträffar behandlingen av vouchrar (A7-0058/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Onsdagen den 17 april 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande