Debatter
171 träff(ar) för "7:e valperioden, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Onsdagen den 17 april 2013
html 
Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
Oavsiktlig fångst av valar (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Mauritius (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
Avtal om ekonomiska partnerskap mellan EU och AVS-länder: strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar (A7-0123/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (A7-0060/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
Kreditinstitut och tillsyn (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
Tekniska åtgärder och kontrollåtgärder i Skagerrak (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande