Debatter
171 träff(ar) för "7:e valperioden, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Utveckling som drivs av handel (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
Handels- och investeringsdriven tillväxt för utvecklingsländer (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
Ändring av avtalet mellan EG och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar (debatt)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
Ändring av avtalet mellan EG och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar (debatt) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tisdagen den 16 april 2013
html 
Situationen för kvinnor i Nordafrika (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Torsdagen den 14 mars 2013
html 
Energifärdplanen för 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Torsdagen den 14 mars 2013
html 
En intensivare kamp mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott (debatt)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tisdagen den 12 mars 2013
html 
En intensivare kamp mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott (debatt) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tisdagen den 12 mars 2013
html 
Bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tisdagen den 12 mars 2013
html 
Mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Tisdagen den 12 mars 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande