Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Защита на видовете от дивата флора и фауна (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Изменение на Решение 2004/162/ЕО относно режима на „octroi de mer“ във френските отвъдморски департаменти по отношение на срока му на прилагане (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Изменение на разпоредбите от Правилника за дейността относно времето за въпроси (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Проект на коригиращ бюджет №1 към общия бюджет за 2014 г. - технически корекции, засягащи Европейския инвестиционен фонд, Хоризонт 2020 и съвместното предприятие Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Емисии на въглероден диоксид от морския транспорт (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Инвазивни чужди видове (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Мед (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Риболов на скумрия в североизточната част на Атлантическия океан - Опазване на лаврака (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-13
четвъртък, 13 март 2014 г.
html 
Ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на страните от програмата за еврозоната (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
четвъртък, 13 март 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация